2017 წლის 27-28 სექტემბერს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრისა და მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის მრჩეველი ორგანიზაციების ICOMOS-ისა და IUCN-ის წარმომადგენლებთან გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მსოფლიო მემკვიდრეობის ეროვნული წინასწარული ნუსხის განახლებისა და საქართველოს კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში წარდგენის საკითხებზე. > > >