მავრიკის რესპუბლიკის დედაქალაქ პორტ ლუიში, იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათაშორისი კომიტეტის მე-13 სესიაზე (26 ნოემბერი -1 დეკემბერი) მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საქართველოს მიერ წარდგენილი ნომინაციის „ქართული ჭიდაობა“(“Chidaoba-Wrestling in Georgia”) არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში შეტანის თაობაზე.

> > >