წლევანდელი კონკურსის მთავარი თემაა „აღმოაჩინე აბრეშუმის გზა“. კონკურსი კარგი შესაძლებლობაა „აბრეშუმის გზის“ რეგიონში მოგზაური ახალგაზრდებისთვის გააზიარონ შთაბეჭდილებები იმ საერთო კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რომელიც „აბრეშუმის გზის“ ქვეყნებს შორის საუკუნეების მანძილზე არსებული კულტურათაშორისი დიალოგის შედეგად შეიქმნა.

> > >