2018 წლის 25-26 სექტემბერს, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში „შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის“ ტრენინგი იმართება. UNESCO-სა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებითა და საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის თანადგომით მიმდინარე ორდღიან სემინარში მონაწილეობენ თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და დიდი მცხეთის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმის წარმომადგენლები.

> > >