21 თებერვალს, UNESCO აღნიშნავს დედა ენის დღეს. 1999 წლიდან, ორგანიზაციის ჩართულობა ამ თარიღის აღნიშვნაში ხაზს უსვამს მსოფლიოში ენათა მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და მშობლიურ ენაზე სწავლების მნიშვნელობას.

> > >