მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

მსოფლიო კულტურულ და ბუნებრივ ღირებულებათა დაცვის შესახებ 1972 წლის კონვენციის ფარგლებში შეიქმნა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სია. სიაში დღეისათვის წარმოდგენილია 1052 ძეგლი, მათ შორის  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 4 ძეგლი 3 ნომინაციით:

1.        მცხეთის ისტორიული ძეგლები. შეტანილია სიაში 1994 წელს.

2.        ბაგრატის საკათედრო ტაძარი და გელათის სამონასტრო კომპლექსი. შეტანილია სიაში 1994 წელს.

3.        ზემო სვანეთი. სიაში 1994 წლიდან.

დღეისათვის „ბაგრატის საკათედრო ტაძარი და გელათის სამონასტრო კომპლექსი“ შეტანილია „საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა სიაში“.