მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები

მსოფლიო კულტურულ და ბუნებრივ ღირებულებათა დაცვის შესახებ 1972 წლის კონვენციის ფარგლებში შეიქმნა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სია. სიაში დღეისათვის წარმოდგენილია 1121 ძეგლი, მათ შორის  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 3 ძეგლი:

1.        მცხეთის ისტორიული ძეგლები. სიაში შეტანილია 1994 წელს.

2.        გელათის სამონასტრო კომპლექსი. სიაში შეტანილია 1994 წელს.

3.        ზემო სვანეთი. სიაში შეტანილია 1996 წლიდან.