21 ივნისს, გაიმართა ევროკავშირისა და UNESCO-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის „შემოქმედებითი კლასტერების ეკოსისტემის განვითარება საქართველოში“ დასკვნითი კონფერენცია.

> > >