მონაწილეობის პროგრამა

იუნესკოს 2016-2017 წლის ”მონაწილეობის პროგრამის“ ფარგლებში ორგანიზაციამ დააფინანსა საქართველოს მიერ წარდგენილი შემდეგი საპროექტო განაცხადები:

  • საერთო მემკვიდრეობა კულტურული დიალოგისა და განვითარებისათვის ;
  • გენდერული თანასწორობა სპორტსა და სკოლის ფიზიკურ აქტივობებში ;
  • კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის კონვენციის შესრულების მონიტორინგის საპილოტე სქემის განვითარება ;
  • ქალთა გაძლიერება გენდერული თანასწორობისთვის.