საქართველო UNESCO-ს ორგანოებში

გენერალური კონფერენციის მიერ არჩეული ორგანოები :

  •      ბიოეთიკის მთავრობათაშორისი კომიტეტი (წევრი)

UNESCO-ს სხვა მთავრობათაშორისი ორგანოები :

  •  ოკეანოგრაფიის მთავრობათაშორისი კომისია (წევრი)
  • შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის კომიტეტი (წევრი (2014-2018 წწ.), ვიცე-თავმჯდომარე)
  • კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის მთავრობათაშორისი კომიტეტი (წევრი 2021 წლიდან)