მსოფლიო მემკვიდრეობა

მსოფლიო კულტურულ და ბუნებრივ ღირებულებათა დაცვის შესახებ 1972 წლის კონვენციის ფარგლებში შეიქმნა UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სია. სიაში დღეისათვის წარმოდგენილია 1154 ძეგლი, მათ შორის, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 4 ძეგლი:

1.        მცხეთის ისტორიული ძეგლები (1994 წ.);

2.        გელათის სამონასტრო კომპლექსი (1994 წ.);

3.        ზემო სვანეთი (1996 წ.);

4.       კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები (2021 წ.)