ასოცირებული სკოლები

UNESCO-ს ასოცირებული სკოლები ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს, ორგანიზაციის კომპეტენციაში შემავალ მთავარი მიმართულებების სფეროებში: კულტურული მემკვიდრეობა, ტოლერანტობა, ეკოლოგია, ადამინათა უფლებები და ა.შ. ასევე სკოლები მონაწილეობას იღებენ იუნესკოს სხვადასხვა დიდ პროექტებში.

საქართველოში UNESCO-ს 23 ასოცირებული საკოლაა. აქედან 11 თბილისში, დანარჩენი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში.