საქართველო UNESCO-ს ორგანოებში

გენერალური კონფერენციის მიერ არჩეული ორგანოები :

•      ბიოეთიკის მთავრობათაშორისი კომიტეტი
წევრი

UNESCO-ს სხვა მთავრობათაშორისი ორგანოები :

•      ოკეანოგრაფიის მთავრობათაშორისი კომისია
წევრი

•      შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის კომიტეტი
წევრი (2014-2018 წწ.), ვიცე-თავმჯდომარე