შემადგენლობა

ეროვნული კომისია შედგება 12 წევრისაგან: კომისიის პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის, გენერალური მდივნისა და კომისიის წევრებისაგან. ეროვნული კომისიის წევრები არიან იუნესკოს კომპეტენციის სფეროების მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო უწყებებისა თუ ორგანოების, ასოციაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები. კომისიის პრეზიდენტი არის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. კომისია იკრიბება წელიწადში ორჯერ.

დღეისათვის,საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია მუშაობს შემდეგი შემადგენლობით:

 1. მიხეილ ჯანელიძე  - საქართველოს  საგარეო საქმეთა მინისტრი,კომისიის პრეზიდენტი;
 2. თოთლაძე ხათუნა – საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, კომისიის ვიცე-პრეზიდენტი;
 3. ანთიძე ნიკოლოზი – კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი;
 4. ბითაძე მაია – გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე;
 5. რევაზ ჯაველიძე – საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე;
 6. კანდელაკი ქეთევანი  – საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი, კომისიის გენერალური მდივანი.
 7. ლორთქიფანიძე დავითი  – ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი;
 8. მეტრეველი პეტრე – საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის პირველი გენერალური მდივანი;
 9. მიქაბერიძე მანანა – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილე;
 10. - განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე;
 11. წურწუმია რუსუდანი  – თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი;
 12. ხარატიშვილი ლევანი – კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე.