ეროვნული კომისიის შესახებ

1992 წლის 7 ოქტომბერს, საქართველო გახდა UNESCO-ს სრულუფლებიანი წევრი. ამავე წელს, იუნესკოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლის საფუძველზე, დაარსდა საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია, რომლის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს UNESCO-ს  მიერ საქართველოში განხორციელებული პროექტებისა და ღონისძიებების კოორდინირება და ორგანიზაციის საქმიანობის პოპულარიზაცია.

1992 წლიდან დღემდე, საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნულ კომისიას ჰყავდა ოთხი გენერალური მდივანი პეტრე მეტრეველი, ირაკლი მეტრეველი, ეკატერინე ენუქიძე და ქეთევან კანდელაკი.